Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số là bắt buộc mỗi học sinh phải làm được. Tuy tìm tập xác định của hàm số tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải vậy. Có những bài nó gây không ít khó khăn, làm mất thời gian, đối khi không tìm ra đáp án. Bài viết này sẽ hướng dẫn em tìm tập xác định một cách nhanh, chính xác.

ITEMS