Pranareiki

Trường đào tạo Spa Prana Reiki Spa đang là một trong những trường huấn luyện tốt nhất về nghề Thẩm mỹ tại nước mình. Và khi đã hoàn thành khóa học, tất cả học viên đều sở hữu các công việc giống như ý muốn của bản thân. Với sứ mệnh tạo ra nhân lực giỏi chuyên môn và kỹ năng sống đẹp, học viên của Prana Reiki Spa đã thay đổi hoàn toàn và tiến bộ rõ rệt từng ngày khi theo học tại đây.

Website: https://pranareiki.vn

Tumblr: https://pranareiki.tumblr.com/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/pranareiki/

Instagram: https://www.instagram.com/prana_reikis/

ITEMS